Освітньо-професійна програма “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт” Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)” Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Освітньо-професійна програма “Транспортні технології та управління на автомобільному...