Освітньо-професійна програма “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт” Спеціальність 273 “Залізничний транспорт” Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Освітньо-професійна програма “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті” Опис ОП ОП та додатки до неї Навчальний план...