chern_nb
mih_ev
shvorni_am
rog_pol_sch
rog_pol_sch
rog_pol_sch
bragin
miroschn
baranov
schep
kl
medv


Викладачі кафедри:
1. Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н, професор, зав. кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».
2. Баранов Ігор Олегович, ст.викл.
3. Брагін Микита Ігоревич, ас.
4. Водолазський Олексій Олександрович, ст.викл.
5. Дьомін Юрій Васильович, д.т.н., проф.
6. Єпіфанова Ольга Вікторівна, к.т.н., доц.
7. Клюєв Сергій Олександрович, к.т.н., доц.
8. Круть Олександр Анатолійович, д.т.н., проф.
9. Медведєв Євген Павлович, ст.викл.
10. Михайлов Євген Валентинович, к.т.н., доц.
11. Мірошникова Марія Володимирівна, ас.
12. Полупан Євген Вікторович, к.т.н., доц.
13. Роговий Андрій Сергійович, д.т.н., проф.
14. Семенов Станіслав Олександрович, к.т.н., доц.
15. Сорока Сергій Іванович, к.т.н., доц.
16. Шворнікова Ганна Михайлівна, к.т.н., доц.
17. Шевченко Сергій Іванович, к.т.н., доц.
18. Шепітько Оксана Вікторівна, ст.викл.