Склад кафедри

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь Назва
дисциплін

Чернецька-Білецька
Наталія Борисівна

e-mail:
logistyka.snu.edu.ua@gmail.com
nchernetska@snu.edu.ua

д.т.н., проф.,
зав. каф.

CV

Загальний курс транспорту;
Методологія та організація наукових досліджень;
Моделювання автотранспортних потоків;
Науково-дослідна робота студентів;
Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць;
Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів;
Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів;
Транспортний маркетинг та логістика;
Транспортно-експедиторська діяльність;
ТСІ для управління вантажними перевезеннями.

Кириченко
Ірина Олексіївна

e-mail:
i_kir@ukr.net
ikyrychenko@snu.edu.ua

д.т.н.,
проф.

CV

Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту;
Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління;
Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту;
Сертифікація залізничних систем та підсистем;
Сертифікація підприємств за нормами безпеки;
ТСІ для контрольно-управляючих систем та ERTMS (європейської системи управління залізничними перевезеннями).

Баранов
Ігор Олегович

e-mail:
baranov_90@ukr.net
baranov@snu.edu.ua

к.т.н., доц.

CV

Залізничні станції та вузли;
Методологія аналізу та вибору оптимального співвідношення якість/вартість технічних рішень;
Методологія та організація наукових досліджень;
Основи геодезії і проектування залізниць;
Основи економіки транспорту;
Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту;
Проектування автомобільних доріг;
Роль персоналу в забезпеченні  норм безпеки та його сертифікація;
Сертифікація підприємств за нормами безпеки;
Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів;
Транспортно-експедиторська діяльність;
ТСІ для контрольно-управляючих систем та ERTMS (європейської системи управління залізничними перевезеннями);
Управління ланцюгом постачань;
Управління роботою автомобільного транспорту;
Управління роботою залізничного транспорту.

Водолазський Олексій Олександрович

e-mail:
alexey.vodolazskyy@gmail.com
vodolazskij@snu.edu.ua

ст. викл. Імітаційне моделювання процесів автомобільного транспорту;
Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту;
Організація та планування роботи станцій технічного обслуговування;
Правила та безпека дорожнього руху на автомобільному транспорті.

Клюєв
Сергій Олександрович

e-mail:
sergistreet@gmail.com
kliuiev@snu.edu.ua

к.т.н., доц.

CV

Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень;
Охорона праці в галузі;
Сучасні інформаційні технології в управлінні автотранспортними підрозділами;
ТСІ для управління вантажними перевезеннями;
Управління безпекою руху в транспортних системах;Автомобільні транспортні засоби;
Дослідження операцій в транспортних системах;
Залізничні транспортні засоби;
Інформаційні системи і технології;
Основи теорії транспортних процесів і систем;
Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному транспорті.

Михайлов
Євген Валентинович

e-mail:
mihaylov.evv@gmail.com 
mihajlov@snu.edu.ua

к.т.н., доц.

CV

Вантажні перевезення (автомобільний транспорт);
Вантажні перевезення (залізничний транспорт);
Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту;
Технологія та управління роботою станцій та вузлів;
Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
ТСІ для класичної інфраструктури та її технічного обслуговування. Проблеми переходу на різну ширину колії;
ТСІ у різних видах транспорту.

Мірошникова
Марія Володимирівна

e-mail:
citroen4ik@gmail.com 
miroshnikova@snu.edu.ua

ст. викл.

CV

Загальний курс транспорту;
Залізничні станції та вузли;
Логістика;
Організація митного контролю та митна безпека;
Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць;
Основи геодезії і проектування залізниць;
Основи економіки транспорту;
Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів;
Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів;
Правила технічної експлуатації та безпека руху на залізничному транспорті;
Проектування автомобільних доріг;
Управління вантажною та комерційною роботою і вантажознавство;
Управління роботою автомобільного транспорту;
Управління роботою залізничного транспорту.

Семенов
Станіслав Олександрович

e-mail:
1mojdodyr1@gmail.com
semenov@snu.edu.ua

к.т.н., доц.

CV

Вантажні перевезення (автомобільний транспорт);
Вантажні перевезення (залізничний транспорт);
Взаємодія видів транспорту;
Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень;
Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління;
Проектний аналіз;
Проектування транспортно-складських комплексів;
Ризики: аналіз наслідків та попередження;
Роль персоналу в забезпеченні норм безпеки та його сертифікація;
Сертифікація залізничних систем та підсистем;
Спеціальні види транспорту;
Технологія та управління роботою станцій та вузлів;
Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
ТСІ для управління вантажними перевезеннями;
ТСІ у різних видах транспорту;
Управління безпекою руху в транспортних системах.

Сорока
Сергій Іванович

e-mail:
sever.personal@gmail.com
soroka_si@snu.edu.ua

к.т.н., доц.

CV

Автомобільні транспортні засоби;
Інтелектуальні транспортні системи;
Міжнародні автотранспортні організації і митні операції.

Лактіна
Марина Павлівна

e-mail:
myzmari1990@gmail.com
muzychenko@snu.edu.ua

провідний інженер

Подгорна
Лілія Сергіївна

e-mail:
lspodgorna@gmail.com
podgorna@snu.edu.ua

лаборант

Викладачі кафедри:
1. Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н, професор, зав. кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».
2. Баранов Ігор Олегович, к.т.н., доц.
3. Водолазський Олексій Олександрович, ст.викл.
4. Кириченко Ірина Олексіївна, д.т.н, проф.
5. Клюєв Сергій Олександрович, к.т.н., доц.
6. Михайлов Євген Валентинович, к.т.н., доц.
7. Мірошникова Марія Володимирівна, к.т.н., доц.
8. Семенов Станіслав Олександрович, к.т.н., доц.
9. Сорока Сергій Іванович, к.т.н., доц.
10. Штиков Антон Романович, асистент