chern_nb
mih_ev
shvorni_am
rog_pol_sch
rog_pol_sch
rog_pol_sch

miroschn
baranov
schep
kl
medv


Викладачі кафедри:
1. Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н, професор, зав. кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».
2. Баранов Ігор Олегович, к.т.н., доц.
3. Водолазський Олексій Олександрович, ст.викл.
4. Єпіфанова Ольга Вікторівна, к.т.н., доц.
5. Кириченко Ірина Олексіївна, д.т.н, проф.
7. Клюєв Сергій Олександрович, к.т.н., доц.
8. Круть Олександр Анатолійович, д.т.н., проф.
9. Медведєв Євген Павлович, к.т.н., доц.
10. Михайлов Євген Валентинович, к.т.н., доц.
11. Мірошникова Марія Володимирівна, ст. викл.
12. Полупан Євген Вікторович, к.т.н., доц.
13. Роговий Андрій Сергійович, д.т.н., проф.
14. Семенов Станіслав Олександрович, к.т.н., доц.
15. Сорока Сергій Іванович, к.т.н., доц.
16. Шворнікова Ганна Михайлівна, к.т.н., доц.
17. Шевченко Сергій Іванович, к.т.н., доц.
18. Шепітько Оксана Вікторівна, ст. викл.