Освітньо-професійної програми “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт” Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)” Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті” Опис...