Знайомство з інформаційними ресурсами університетської бібліотеки

  • libr_1
  • libr_2
  • libr_3
  • libr_4
  • libr_5

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 1 курсу навчання спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізацій 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), куратор груп доцент Євген Медведєв відвідали наукову бібліотеку СНУ ім. В. Даля. Директор наукової бібліотеки Ольга Єпіфанова та заступник директора Вероніка Савельєва (Veronika Veronika) провели інформаційний захід, метою якого було знайомство з інформаційними ресурсами університетської бібліотеки і послугами, що надаються в різних форматах. А також значна увага була приділена питанням академічної доброчесності – поняттю, принципам, видам, і тому, як принципи академічної доброчесності впроваджуються в університетській спільноті.

You may also like...