В рамках “ТИЖНЯ ЛОГІСТИКИ” відбулася відкрита лекція “Інформаційні ресурси на допомогу підготовці майбутніх логістів”

  • 3
  • 4
  • 9

В рамках тижня логістики відбулася відкрита лекція Інформаційні ресурси на допомогу підготовці майбутніх логістів, яку провела директорка наукової бібліотеки, к.т.н., доц. Єпіфанова Ольга Вікторівна
На сьогоднішній день транспортна логістика – одна з найбільш перспективних галузей сучасного бізнесу. Тому наявність у державі кваліфікованих управлінських кадрів транспортної галузі є просто необхідною. Важливу роль в підготовці майбутніх логістів відіграє університетська бібліотека. Саме в бібліотеці створюються чи добираються в мережі Інтернет та структуруються на допомогу навчальному процесу інформаційні ресурси. Бібліотека допомагає здобувачам вищої освіти розібратися, не заплутати у морі інформації, виділити серед всього інформаційного масиву ту, що є правдивою, точною, задовольняє інформаційним запитам, відповідає принципам доброчесності. Треба зазначити, що важливою особливістю інформаційної епохи є принципово нове ставлення до знання як системоутворювального чинника суспільного прогресу. Знання стає найвищою цінністю, а ступінь володіння ним – визначальним чинником соціальної диференціації. Тож і використання ресурсів Інтернет в навчанні молодих спеціалістів-логістів, втім, як і всіх інших здобувачів вищої освіти та молодих спеціалістів, сьогодні вже є невід’ємною складовою.
На допомогу майбутнім логістам, співробітниками наукової бібліотеки був розроблений вебліографічний покажчик ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА (автомобільний та залізничний транспорт). Мета даного вебліографічного покажчика — надати інформацію про різні інформаційні інтернет-ресурси відкритого доступу в галузі транспортної логістики автомобільного та залізничного транспорту, що стануть у нагоді під час навчання і фахової підготовки майбутніх логістів.

Наочні матеріали

You may also like...