​​Основні строки вступу на ОС «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  • Ускор

​​Основні строки вступу на ОС «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

З 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;
З 29 липня до 23 серпня – подання електронних заяв для вступу (для осіб, які вступають за результатами НМТ (ЗНО));
Не пізніше 2 вересня – оприлюднення рейтингових списків на місця державного замовлення;
До 18:00 7 вересня – підтвердження бажання навчатись на місцях державного замовлення;
9 вересня – зарахування на місця державного замовлення;
До 21 вересня – переведення на вакантні місця державного замовлення;
До 30 вересня – зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

You may also like...