15-річний досвід підготовки затребуваних спеціалістів

  • 1-2
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Зав каф 15 years
  • 15 years
  • Main photo 15

Готувати фахівців, затребуваних на ринку праці нашої країни та країн ЄС, – таке амбітне завдання виконує професорсько-викладацький склад кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті СНУ ім. В. Даля, якій виповнилося 15 років.

Кафедра готує магістрантів за освітньою програмою «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті». Потреба у таких спеціалістах постала перед вітчизняною транспортною галуззю після підписання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом. Україна поступово переходить на європейські стандарти, і створення єдиної залізничної системи Схід-Захід є однією зі складових цих перетворень.

Підготовка фахівців у сфері інтероперабельних транспортних технологій реалізується на кафедрі за рахунок залучення для викладання провідних професорів та доцентів у галузі транспорту, використання ефективних освітніх технологій, європейського досвіду та нормативної бази у сфері інтероперабельності європейських залізниць. Це стало можливим завдяки 15-річному шляху науково-викладацького колективу.

Першими випускниками кафедри були спеціалісти з організації перевезень та управління на залізничному транспорті. Потреби галузі і ринку праці вносили свої корективи, і кафедра відкривала нові спеціальності та спеціалізації для розширення спектру надання освітніх послуг. Змінивши у 2014 році назву, кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті почала динамічно розвиватися.

Для підвищення якості освіти та постановки дисциплін кафедрою було налагоджено зв’язки з провідними транспортними ЗВО України та зарубіжжя. Зокрема, проводився обмін навчальними програмами із спорідненими кафедрами університетів, здійснювалося співробітництво у галузі новітніх інформаційних технологій та розробки комп’ютерних програм, які наочно імітують процеси перевезень на залізничному транспорті. Крім того налагоджувалися стосунки і з залізничними та автомобільними підприємствами країни.

З 2010 року кафедра розпочала проведення міжнародних та студентських науково-практичних конференцій, метою яких був обмін досвідом та об’єднання науки та практики в галузі організації перевезень та експлуатації рухомого складу. Усього за 15 років існування кафедри було проведено 13 студентських та 14 міжнародних науково-практичних конференцій в Україні, а також Ізраїлі, Франції, Англії, Німеччині, Іспанії, Італії, Албанії.

У 2014 і 2022 роках співробітники кафедри мобілізували всі свої сили, щоб не втратити контингент та відшукати студентів, які також змушені були екстрено виїжджати з рідних міст. Науково-педагогічні працівники самовіддано рятували документацію, матеріально-технічну базу – робили все можливе, щоб мінімізувати втрати кафедри.

Завідувачка кафедри, д.т.н., професорка Наталія Чернецька-Білецька вважає:

Детальніше

You may also like...