Відгуки роботодавців

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Рецензія-відгук “НВФ “Поиск””
Рецензія-відгук Управління Укртрансбезпеки в Луганській області
Рецензія-відгук ТОВ “Регіональне управління автобусних станцій”

Угода про співробітництво з ТОВ “РУАС”
Договір про партнерство та співпрацю з ПП “НВФ “Поиск””
Договір про партнерство та співпрацю з LLC “AVA Carrier”

Лист подяка від LLC “Kreiss”
Лист подяка від ТОВ “РУАС”