Відгуки роботодавців

Галузь знань 27 “Транспорт”
Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)”
Спеціалізація 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма “Транспортні технології на залізничному транспорті”

Рецензія-відгук ПрАТ Сєвєродонецьке об’єднання Азот
Рецензія-відгук Лиманський центр професійного розвитку персоналу регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”
Рецензія-відгук ТОВ “ОГЗТ”

Договір про партнерство та співпрацю з LLC “AVA Carrier”
Договір про співпрацю з ТОВ “Продмашстрой”
Угода про співпрацю з ТОВ “ОГЗТ”
Угода про співробітництво з АТ “Укрзалізниця”