Проходження практики 2021

  • geo_2021_1_site
  • geo_2021_2_site
  • Ogzt_2021_2_3_site
  • Ogzt_2021_4_site

Практична підготовка майбутніх працівників транспортної галузі є дуже важливим аспектом при підготовці висококваліфікованих фахівців. Саме тому проходженню практики здобувачами вищої освіти та посиленню практичної складової освітнього процесу на кафедрі «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» приділяється досить велика увага, що відповідає вимогам зовнішніх стейкголдерів та побажанням потенційних роботодавців.
Вже з другого курсу ЗВО проходять практичну підготовку та набувають фахових компетентностей шляхом ознайомлення з технологією виконання геодезичних робіт, а саме: топографічної зйомки, нівелювання траси, геодезичних розбивочних робіт. За допомогою нівеліра здобувачі вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» вимірювали перевищення однієї точки поверхні над іншою. Слід зазначити, що геодезія – це точна наука і виконувати вимірювальні роботи необхідно з ювелірною точністю, інакше у цій діяльності немає жодного сенсу. Тому виконання будь-якої роботи контролюється викладачами за допомогою геодезичних приладів або спеціальних розрахунків. Допомога викладачів та серйозний підхід до процесу проходження практики дозволив ЗВО усвідомити всю важливість виконуваних робіт, що спонукало їх до розширення професійного світогляду.
Здобувачі повністю впоралися з усім обсягом завдань і набули навичок роботи геодезистів. Викладачі кафедри логістичного управління і безпеки руху на транспорті зазначають гідну поведінку студентів при проведенні геодезичної практики – 2021.

Наступним етапом практичного розвитку здобувачів вищої освіти кафедри логістичного управління і безпеки руху на транспорті, що навчаються на третьому курсі, є проходження навчальної практика на транспортному підприємстві ТОВ “ОГЗТ”. ЗВО відвідали ряд ознайомчих екскурсій, які дозволили на практиці ознайомитись з роботою диспетчера, складача поїздів, працівника локомотивної бригади, чергового стрілочного посту, що є необхідним для формування професійних навичок.

You may also like...