Акредитація

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт” Спеціальність 275 “Транспортні технології (за видами)” Спеціалізація 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Освітньо-професійна програма “Транспортні технології та управління на автомобільному...

Портфоліо освітньо-професійної програми “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Портфоліо освітньо-професійної програми “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”

Галузь знань 27 “Транспорт” Спеціальність 273 “Залізничний транспорт” Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Освітньо-професійна програма “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті” Опис ОП ОП та додатки до неї Навчальний план...