Далівські транспортники на міжнародному стажуванні у Жешуві (Польща)

  • IMG-0610

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті навчально-наукового інституту транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля ініціювала проведення міжнародного стажування «Інноваційні логістичні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців транспортної галузі» на базі Жешувського політехнічного університету ім. І. Лукасевича у Польщі.

Організатором поїздки виступив Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці.

Головним завданням заходу було сприяння вивченню європейських інноваційних практик у сфері управління транспортом і логістики з метою підвищення кваліфікації українських спеціалістів та імплементації позитивного досвіду у вітчизняну транспортно-логістичну систему.

Процес входження України в європейський простір робить нас невід’ємним учасником тих змін, які переживає міжнародна спільнота, а позитивний міжнародний досвід, застосований на практиці – рівноправним партнером і співтворцем цих змін.

До участі у стажуванні були запрошені спеціалісти у сфері транспорту та логістики, державні службовці, викладачі та науковці профільних закладів вищої освіти, студенти, а також особи, зацікавлені даною тематикою.

Перебуваючи у м. Жешуві, учасники стажування відвідали Центр керування регіональним рухом; ознайомилися з інноваційними програмами підготовки спеціалістів у сфері транспорту та логістики Жешувського політехнічного університету ім. І. Лукасевича. Для них також було організовано презентацію транспортної системи м. Жешува, сучасного екологічного автобусного парку та обладнання, сучасних інноваційних автобусних зупинок, логістичної системи жешувського індустріального парку.

Під час засідання за круглим столом у Жешувській політехниці на тему «Інноваційні логістичні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців транспортної галузі» далівці виступили із доповідями.

Завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті Наталія Чернецька-Білецька виголосила доповідь на тему «Дослідження інтервального регулювання руху поїздів при зростанні швидкості в транспортних коридорах».

Старший викладач кафедри Євген Медведєв доповів про метод ситуаційного управління збирально-транспортним процесом на основі теорії нечіткої логіки.

Спільна доповідь Наталії Чернецької-Білецької та студентки інституту транспорту і логістики Юлії Головіної стосувалася проблем логістики та шляхів їх вирішення в Україні.

You may also like...