Cпеціальність

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:
1. 275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
2. 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”;
3. 273 “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”.

Наша кафедра готує кваліфікованих менеджерів в області транспортної логістики та управління перевізними процесами на транспорті.

В умовах ринкової економіки гостро стоїть питання технології, організації і управління роботою транспорту України. Особливого значення набуває організація взаємодії видів транспорту, вузлів та транспортних підрозділів; раціональне формування пасажиро- та вантажопотоків та їх розподіл за видами транспорту, проектування й організація роботи транспортних організацій, станцій, депо та ін.

В останні роки Україна інтегрується до міжнародного простору – Європейської спільноти, тому міжнародні транспортні зв’язки є необхідною умовою для економічного розвитку нашої країни.
1

На кафедрі викладається ряд дисциплін, які пов’язані з міжнародними перевезеннями та митними операціями, що дозволяють отримати знання щодо даного напряму навчання. Спеціалісти, що випускає наша кафедра, можуть працювати не лише в нашій країні, а й закордоном.

Виробничу практику студенти, що навчаються за даним напрямом, проходять у підрозділах Донецької залізниці, автотранспортних підприємствах, логістичних компаніях та на інших підприємствах, що займаються організацією перевезень на транспорті.
2

Випускники кафедри можуть займатися розробкою, організацією і управлінням роботи різних видів транспорту на магістральних і міжнародних лініях; диспетчеризацією та управлінням руху різних видів транспорту; організацією приміських та міжміських пасажирських перевезень; організацією вантажних перевезень на транспорті; розробкою логістичних систем і транспортних потоків, ремонтом автотранспортних засобів та ін.

You may also like...